Εμπρός λοιπόν, πάρτε το σύστημα THX-3D12
 

Το Secrets of Home Theater and High Fidelity παρουσιάζει μια εξαιρετική δοκιμή του συστήματος THX-3D12:

www.hometheaterhifi.com/main.html

www.hometheaterhifi.com/volume_13_3/crystal-acoustics-thx3d-12-speakers-8-2006-part-1.html

"Το σύστημα THX-3D12 της Crystal Acoustics THX3D-12 είναι μια εξαιρετική πρόταση για την τιμή του. Για λιγότερο από $2,000, το THX-3D12 περιλαμβάνει δύο ηχεία δαπέδου πλήρους φάσματος, ένα εξειδικευμένο κεντρικό ηχείο, δίπολα περιφερειακά και ένα ενεργό υπογούφερ που πληρούν τις προδιαγραφές της THX Select. Εμπρός λοιπόν, αγοράστε το σύστημα THX-3D12 και κολλήστε το λογότυπο THX στη μπροστινή σας πόρτα!"